POGOJI POSLOVANJA ZA PRAVNE OSEBE

1. NAROČILA: Vsa naročila naših izdelkov bodo sprejeta le, če so v skladu z našimi

splošnimi prodajnimi pogoji. Izjeme so možne le v primeru, da jih odobri M-oprema & orodja, d.o.o.

Izdaja potrditve naročila potrjuje naš uradni prevzem naročila. M-oprema & orodja, d.o.o si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela naročila, v primeru napačnega vnosa podatkov ali drugih birokratskih napak na spletni strani www.mist.si.

Če stranka ni zmožna plačati naročila si M-oprema & orodja, d.o.o pridržuje neizpodbitno pravico do preklica naročila ali preložitve dostave zadevnega materiala do prejema plačila.

2. CENE & PLAČILA: Cene navedene na ceniku so fiksne in

nespremenljive. V spletni trgovini so prikazane ločeno brez in z DDV. Končne

cene so določene na podlagi cenikov, popustov in cene dostave, ki veljajo v trenutku potrditve naročila. Stopnja DDV je tista v veljavnosti v trenutku potrditve naročila.

Plačilo se izvede neposredno pri M-oprema & orodja, d.o.o. Zaokroževanje ali poljubni

odbitki niso dovoljeni. Plačan znesek se mora točno ujemati z izdanim računom.

Preko www.mist.si je možno plačati z:

– direktnim bančnim nakazilom (predračun)

– pogodbenim odlogom plačila (velja za pogodbene partnerje, ki so pravne osebe)

– plačilo po povzetju

– kreditno kartico

3. DOBAVA: Dobavni roki navedeni na potrditvi naročila so le

ocena. M-oprema & orodja, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne zamude, ki so posledica zamud naših dobaviteljev ali dostavnih služb. Blago pogodbeno pošiljamo preko Pošte Slovenije, ki zagotavlja dostavni rok 1-3 delovnih dni. Čas dostave je podvržen vplivu praznikov in dopustov.

4. POGOJI DOSTAVE: Stroški dostave za vrednost naročila pod 100 eur bruto, se obračunajo v vrednosti 4,5 eur bruto. Za naročila nad 100 eur poštnino krije M-oprema & orodja, d.o.o.

5. PREVOZ: Blago se dostavi na lastno odgovornost kupca (pravne osebe), tudi če M-oprema & orodja, d.o.o. izbere prednostnega kurirja. M-oprema & orodja, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za blago, ki je poškodovano, pokvarjeno,

ukradeno ali spremenjeno med prevozom.

Če ste prejeli poškodovano pošiljko nas o tem v 24 urah od prejema pošiljke obvestite na info@mist.si. Za lažje reševanje priložite sliko poškodovanega blaga. Poškodovano blago bomo v najkrajšem času zamenjali. Zamenjava ni možna, če so na blagu znaki uporabe ali pa smo bili o poškodbi paketa obveščni prepozno.

Če se pošiljka izgubi o tem nemudoma obvestite pošiljatelja in kurirja.

6. ODSTOP OD POGODBE: Kupec lahko odstopi od

pogodbe, razen če je blago jasno personalizirano.

Odstop se formalizira s pisnim obvestilom na info@mist.si, v največ osmih dneh od dneva dobave. V obvestilu mora biti jasno naznanjena namera o prekinitvi pogodbe.

7. VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE:

Ta pogodba je podvržena slovenski zakonodaji. Prodajalec si pridržuje pravico zavrnitve naročil, ki se nahajajo izven Slovenije. Pogodbe se sestavijo v slovenskem, le po prošnji v angleškem jeziku. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev prodaje, ki se nahajajo v tem dokumentu. Pristojno sodišče za morebitne spore je okrožno sodišče v Ljubljani.

8. LASTNIŠKE PRAVICE: Vse pravice so pridržane v skladu z zakonom.

M-oprema & orodja, d.o.o, brez pisnega soglasja prepoveduje kopiranje ali razmnoževanje svojih

besedil, dizajna ali ilustracij, v celoti ali delno.

Pridržujemo si pravico, da od tega trenutka naprej varujemo svoje interese v primeru

kakršne koli kršitve v Sloveniji ali tujini.

9. KLAVZULA NADZORA IZVOZA: Dobave in storitve (izpolnjevanje

pogodbe) bodo izvedene le pod pogojem, da je njihova izpolnitev

v skladu z nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi o nadzoru izvoza in ne

kršijo nobenih embargov ali drugih sankcij. Kupec se zavezuje

zagotoviti vse potrebne informacije in dokumente, potrebne za

izvoz ali prenos v druge države članice EU. Zamude zaradi izvozne kontrole

presoje ali postopki izdajanja dovoljenj za nadzor izvoza razveljavijo pogoje in

datume dostave.

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu s čl. 13 Uredbe EU 2016/679 (GDPR), M-oprema & orodja, d.o.o.

želi stranko obvestiti, da bodo osebni podatki, potrebni za izvedbo pogodbe obdelani

izključno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Podatki se lahko v namene izvajanja pogodbe razkrijejo drugim podjetjem, ali drugim subjektom le v primerih, ki jih določa

zakon. Vaši osebni podatki ne bodo deljeni in bodo shranjeni le za

obdobje, potrebno za izvedbo pogodbe in morebitni dodatni

čas, ki ga zahteva zakon. Prav tako lahko zahtevate posodobitve, popravke ali integracije

vaših podatkov, lahko ugovarjate njihovi uporabi in pridobite posodobljen seznam katerih koli podatkov, ki jih hrani M-oprema & orodja, d.o.o.

POGOJI POSLOVANJA ZA FIZIČNE OSEBE

1. NAROČILA: Vsa naročila naših izdelkov bodo sprejeta le, če so v skladu z našimi

splošnimi prodajnimi pogoji. Izjeme so možne le v primeru, da jih odobri M-oprema & orodja, d.o.o.

Izdaja potrditve naročila potrjuje naš uradni prevzem naročila. M-oprema & orodja, d.o.o si pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela naročila, v primeru napačnega vnosa podatkov ali drugih birokratskih napak na spletni strani www.mist.si.

Če stranka ni zmožna plačati naročila si M-oprema & orodja, d.o.o pridržuje neizpodbitno pravico do preklica naročila ali preložitve dostave zadevnega materiala do prejema plačila.

2. CENE & PLAČILA: Cene navedene na ceniku so fiksne in

nespremenljive. V spletni trgovini so prikazane ločeno brez in z DDV ločeno brez in z DDV. Končne

cene so določene na podlagi cenikov, popustov in cene dostave, ki veljajo v trenutku potrditve naročila. Stopnja DDV je tista v veljavnosti v trenutku potrditve naročila.

Plačilo se izvede neposredno pri M-oprema & orodja, d.o.o. Zaokroževanje ali poljubni

odbitki niso dovoljeni. Plačan znesek se mora točno ujemati z izdanim računom.

Preko www.mist.si je možno plačati z:

– direktnim bančnim nakazilom (predračun)

– pogodbenim odlogom plačila (velja za pogodbene partnerje, ki so pravne osebe)

– plačilo po povzetju

– kreditno kartico

3. DOBAVA: Dobavni roki navedeni na potrditvi naročila so le

ocena. M-oprema & orodja, d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne zamude, ki so posledica zamud naših dobaviteljev ali dostavnih služb. Blago pogodbeno pošiljamo preko Pošte Slovenije, ki zagotavlja dostavni rok 1-3 delovnih dni. Čas dostave je podvržen vplivu praznikov in dopustov.

4. POGOJI DOSTAVE: Stroški dostave za vrednost naročila pod 100 eur bruto, se obračunajo v vrednosti 4,5 eur bruto. Za naročila nad 100 eur poštnino krije M-oprema & orodja, d.o.o.

5. PREVOZ: Če ste prejeli poškodovano pošiljko nas o tem v 24 urah od prejema pošiljke obvestite na info@mist.si. Za lažje reševanje priložite sliko poškodovanega blaga. Poškodovano blago bomo v najkrajšem času zamenjali. Zamenjava ni možna, če so na blagu znaki uporabe ali pa smo bili o poškodbi paketa obveščni prepozno.

Če se pošiljka izgubi o tem nemudoma obvestite pošiljatelja in kurirja.

6. ODSTOP OD POGODBE: Kupec (fizična oseba) lahko od pogodbe odstopi v 14 dneh iz katerega koli razloga. Blago je dolžen vrniti neuporabljeno, v originalni embalaži, z vsemi pripadajočimi elementi, najkasneje v 30 dneh od prejema blaga.

Odstop se formalizira s pisnim obvestilom na info@mist.si. V obvestilu mora biti jasno naznanjena namera o prekinitvi pogodbe.

Odstop od pogodbe ni možen, če je bilo blago jasno personalizirano, je pretekel rok za vračilo ali pa je bilo blago izdelani po meri (željah naročnika).

7. VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNO SODIŠČE:

Ta pogodba je podvržena slovenski zakonodaji. Prodajalec si pridržuje pravico zavrnitve naročil, ki se nahajajo izven Slovenije. Pogodbe se sestavijo v slovenskem, le po prošnji v angleškem jeziku. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe pogojev prodaje, ki se nahajajo v tem dokumentu. Pristojno sodišče za morebitne spore je okrožno sodišče v Ljubljani.

8. LASTNIŠKE PRAVICE: Vse pravice so pridržane v skladu z zakonom.

M-oprema & orodja, d.o.o, brez pisnega soglasja prepoveduje kopiranje ali razmnoževanje svojih

besedil, dizajna ali ilustracij, v celoti ali delno.

Pridržujemo si pravico, da od tega trenutka naprej varujemo svoje interese v primeru

kakršne koli kršitve v Sloveniji ali tujini.

9. KLAVZULA NADZORA IZVOZA: Dobave in storitve (izpolnjevanje

pogodbe) bodo izvedene le pod pogojem, da je njihova izpolnitev

v skladu z nacionalnimi ali mednarodnimi predpisi o nadzoru izvoza in ne

kršijo nobenih embargov ali drugih sankcij. Kupec se zavezuje

zagotoviti vse potrebne informacije in dokumente, potrebne za

izvoz ali prenos v druge države članice EU. Zamude zaradi izvozne kontrole

presoje ali postopki izdajanja dovoljenj za nadzor izvoza razveljavijo pogoje in

datume dostave.

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V skladu s čl. 13 Uredbe EU 2016/679 (GDPR), M-oprema & orodja, d.o.o.

želi stranko obvestiti, da bodo osebni podatki, potrebni za izvedbo pogodbe obdelani

izključno za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Podatki se lahko v namene izvajanja pogodbe razkrijejo drugim podjetjem, ali drugim subjektom le v primerih, ki jih določa

zakon. Vaši osebni podatki ne bodo deljeni in bodo shranjeni le za

obdobje, potrebno za izvedbo pogodbe in morebitni dodatni

čas, ki ga zahteva zakon. Prav tako lahko zahtevate posodobitve, popravke ali integracije

vaših podatkov, lahko ugovarjate njihovi uporabi in pridobite posodobljen seznam katerih koli podatkov, ki jih hrani M-oprema & orodja, d.o.o.