ZA UPORABO NA PRENOSNIH STROJIH (8)

PREČNI IN VZDOLŽNI REZ (2)

PREČNI REZ (1)

VZDOLŽNI REZ (2)

ZA UPORABO BREZ PREDREZILA (2)

ZA UPORABO Z PREDREZILOM (1)

ZA RAZREZOVALKE (1)

PREDREZILA (3)

ZA IZDELAVO UTOROV (2)

ZA JEKLA (1)

ŠABLONE IN PRIPOMOČKI (2)